by cerulinstelatdeasupra

S-a-nchis și azilul cu chipuri nebune
s-a tras și zăvor peste circul hoinar
se-mbracă himere în straie comune
și pleacă spre norduri, mirosind a altar.

Doar unul rămâne prin colbul sânger
să strângă pios din rămasele urme
cu suflet pierdut, ridicat în hanger,
prin drum, după sine să scurme.

Și-apoi, regăsit, să se spele în zori,
prin cer să-și anine iar sensul
din chipuri cioplite să-și facă viori
să-și cânte melodia și versul…